Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022

05/05/2022

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 29/05/2022

– Địa điểm: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sldtbvxh.travinh.gov.vn