Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

02/07/2020

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/07/2020

– Địa điểm: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng, Địa chỉ: Tầng 20 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ldtbxh.danang.gov.vn