Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020

05/01/2021

Căn cứ Công văn số: 1349/SNV-TCCCVC, ngày 21/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam; trong độ tuổi lao động theo quy định; có sức khỏe; không bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng..

II. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN DỤNG: 03 viên chức

 

 

Nơi làm việc

Vị trí cần tuyển Số lượng  

Chuyên ngành

 

Ngoại ngữ

 

Tin học

Các điều kiện khác
 

 

 

 

 

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

 

 

Nhân viên chăm sóc

người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

01

Đại           học

chuyên ngành Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội khác phù hợp với nhiệm vụ công    tác   xã

hội

 

 

 

 

 

Chứng chỉ B hoặc tương đương

 

 

 

 

 

Căn bản hoặc tương đương

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

Kế toán

 

 

 

01

 

Đại           học

chuyên ngành Kế              toán,

Kiểm              toán, Tài chính

 

Chứng chỉ B hoặc tương đương

 

Căn bản hoặc tương đương

Ưu tiên

người có kinh

nghiệm làm Kế toán trưởng

 

 

Nơi làm việc

Vị trí cần tuyển Số lượng  

Chuyên ngành

 

Ngoại ngữ

 

Tin học

Các điều kiện khác
 

 

 

 

Nhà Tang lễ và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

 

Hành chính tổng hợp – Văn thư lưu trữ

 

 

 

 

 

01

Cao đẳng trở lên            các

chuyên ngành:            Hành chính  – Văn thư; Quản trị Văn phòng và các           chuyên ngành               phù hợp  với  vị trí

việc làm cần tuyển

 

 

 

 

Chứng chỉ B hoặc tương đương

 

 

 

 

Căn bản hoặc tương đương

III. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Xem chi tiết tại website:www.sldtbxh.vinhlong.gov.vn

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/12/2020 đến ngày 21/01/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, số 42- Nguyễn Huệ – Phường 2- Thành phố Vĩnh Long- Tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 823368

* Lệ phí xét tuyển: Không.

* Xét tuyển bằng hình thức: phỏng vấn.

***** Tài liệu đính kèm: 

Phiếu đăng lý dự tuyển

Nguồn tin: snv.vinhlong.gov.vn