Sở Lao động,Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

09/11/2020

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/11/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo:

I. NHU CẦU, HÌNH THỨC, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu: Tuyển dụng viên chức vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Số lượng, đơn vị, vị trí việc làm: Gồm 22 chỉ tiêu, cụ thể:

Trung tâm Bảo trợ xã hội: 09 chỉ tiêu, 05 vị trí việc làm;

Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công: 09 chỉ tiêu, 06 vị trí việc làm;

Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội: 04 chỉ tiêu, 03 vị trí việc làm.

(Danh mục yêu cầu của từng vị trí việc làm kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có phiếu đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo) và nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.

Người đăng ký dự tuyển chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Phiếu đăng ký dự tuyển phải đầy đủ thông tin; không nộp kèm theo các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ưu tiên hay các loại giấy tờ khác. Những Phiếu đăng ký dự tuyển kê khai thông tin không đầy đủ sẽ bị loại;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển và tính hợp pháp, hợp lệ của văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ưu tiên hay các loại giấy tờ khác không hợp pháp, hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.

3.  Lệ phí xét tuyển

Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 288/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,  quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung tuyển dụng: Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh chuẩn bị không quá 15 phút).

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a, khoản 2 mục III của Thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2, mục III của Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản 3 mục III của Thông báo này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Là 30 ngày kể từ ngày 05/11/2020 đến 05/12/2020 (không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển ngày Thứ bảy và Chủ Nhật).

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 18, đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính; trường hợp người đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính thì thời điểm đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu chính.

Lưu ý: Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  của virus Corona gây ra (COVID-19); đề nghị các thí sinh đến nộp phiếu đăng ký dự tuyển tuân thủ quy định đeo khẩu trang, vệ sinh khử trùng trước khi vào nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận.

Muốn biết thêm thông tin, đề nghị các thí sinh liên hệ tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 18, đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 02343. 897 088 gặp đồng chí Nguyễn Hữu Trí)

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết vị trí việc làm

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sldtbxh.thuathienhue.gov.vn