Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam tuyển dụng hòa giải viên lao động năm 2024

24/04/2024

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động năm 2024.

Số lượng tuyển chọn hòa giải viên lao động là 16 người; trong đó huyện Núi Thành 4 người, Phú Ninh 3 người, Tiên Phước 3 người, Bắc Trà My 2 người, Tây Giang 2 người và Nam Giang 2 người.

Tiêu chuẩn tuyển chọn là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động; sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế; bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan; văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).

Cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Phòng LĐ-TB&XH các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Tây Giang và Nam Giang.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 2 – 17/5/2024 tại Phòng LĐ-TB&XH các địa phương trên (nơi đăng ký dự tuyển).

Nguồn tin: baoquangnam.vn