Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

11/01/2021

Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/01/2021 đến hết ngày 208/02/2021

– Địa điểm: Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang, số 04 đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn