Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức năm 2023

20/04/2023

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 263 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/04/2023 đến hết ngày 19/05/2023

– Địa điểm: Từ ô số 19 đến ô số 23, bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công, tháp B, tòa nhà Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Sơ yếu lý lịch

Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác

Nguồn tin: www.snvbinhduong.gov.vn