Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2022

03/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022.
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh như sau:

1. Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu.
2. Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có lý lịch rõ ràng;
d) Có đơn đăng ký dự tuyển;
đ) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán;
e) Trình độ ngoại ngữ
Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.
f) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
g) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
3.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
(Khi nộp hồ sơ người dự tuyển mang theo bản chính: Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm toàn khóa học, các loại chứng chỉ để đối chiếu với Phiếu đăng ký dự tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang làm hợp đồng trong Sở Nội vụ phải có bản cam kết chấm dứt hợp đồng làm việc có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị khi tham gia dự tuyển.)
5. Thời gian bán và thu hồ sơ
Sở Nội vụ tổ chức bán hồ sơ từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022 và thu hồ sơ từ ngày 29/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022 (trong giờ hành chính).
* Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ Hà Nam.
* Địa điểm thu hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
6. Hình thức tuyển dụng
Xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 05 đến ngày 16/9/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo đến từng thí sinh).
7. Nội dung phỏng vấn
Gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp kế toán viên.
8. Lệ phí dự tuyển
Mức thu 500.000đ/thí sinh đăng ký dự tuyển (Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
Lưu ý: Danh mục tài liệu phỏng vấn được công khai trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại Trụ sở của Sở Nội vụ Hà Nam, thí sinh cập nhật tài liệu và tự ôn tập.
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo.

Nguồn tin: snv.hanam.gov.vn