Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình xét tuyển công chức năm 2021

07/12/2021

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình xét tuyển công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/11/2021 đến hết ngày 30/12/2021

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình, số 485 Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nội dung ôn tập

Nguồn tin: sonoivu.hoabinh.gov.vn