Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số năm 2020

19/05/2020

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 889/KH-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thi tuyển công chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020,

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có bằng Đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên (hoặc tương đương) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày Thông tư số 17/2016/TT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng tương đương với trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng

a) Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu.

b) Vị trí cần tuyển dụng 

– Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu: 02 chỉ tiêu. 

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 06 chỉ tiêu. 

– Sở Tài chính: 01 chỉ tiêu; 

– Sở Ngoại vụ: 01 chỉ tiêu; 

– Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 chỉ tiêu; 

– Sở Thông tin và Truyền thông: 02 chỉ tiêu; 

– UBND huyện Phong Thổ: 06 chỉ tiêu; 

– UBND huyện Tam Đường: 03 chỉ tiêu;

– UBND huyện Sìn Hồ: 05 chỉ tiêu.

– UBND huyện Tân Uyên: 01 chỉ tiêu.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu, hoặc gửi theo đường bưu chính theo thông báo tuyển dụng, thành phần gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo).

– Bản sao: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm chuyên môn nghiệp vụ; ngoại ngữ; tin học.

– 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, nơi nhận.

– Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

4. Nội dung, hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi gồm hai phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Những trường hợp trúng tuyển vòng 1 được dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

– Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút.

– Điểm thi phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

5.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 13/6/2020.

5.2. Địa điểm: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu – Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 02 khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lai Châu, Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 quy định tại Kế hoạch số 889/KH-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: laichau.gov.vn, Trang thông tin của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu: sonv.laichau.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính chính công tỉnh Lai Châu. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có vướng mắc liên hệ theo số điện thoại 0213.3876.558 để xem xét giải quyết./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonv.laichau.gov.vn