Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023

17/03/2023

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tiếp nhận vào làm viên chức sự nghiệp công lập năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 01/04/2023

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn