Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2023

09/03/2023

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức làm việc tại trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/03/2023 đến hết ngày 01/04/2023

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn