Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

23/08/2021

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 170 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 21/09/2021

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, tổ 14 đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn