Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

12/01/2021

Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-SNV ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020, như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện: Theo Kế hoạch số 4523/KH-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ www.snnptnt.danang.gov.vn.

2. Số lượng cần tuyển: Số lượng được tuyển cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 13 người.

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

a) Hình thức: xét tuyển

b) Nội dung:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 25 tháng 02 năm 2021 đến 05 tháng 3 năm 2021.

b) Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, tầng 27, Trung tâm hành chính thành phố, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 11/02/2021.

6. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, tầng 27, Trung tâm hành chính thành phố, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website: www.snnptnt.danang.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng điện thoại: 0236.3827257.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:  www.snnptnt.danang.gov.vn