Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

14/09/2021

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-SNN ngày 15/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 như sau:

1. Vị trí thi tuyển

01 vị trí Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT;

01 vị trí Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi;

01 vị trí Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

01 vị trí Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ;

01 vị trí Phó Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ;

01 vị trí Giám đốc Trung tâm Khuyến nông;

01 vị trí Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu.

2. Đối tượng tham gia dự thi

Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn giai đoạn 2021-2026 đối với chức danh tuyển chọn và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn các chức danh dự tuyển.

Công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn.

Công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

– Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

– Có trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

– Quản lý nhà nước: Giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn của vị trí việc làm do UBND tỉnh ban hành.

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

– Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm lần đầu.

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nộp hồ sơ dự thi).

– Tiêu chuẩn theo vị trí việc làm do UBND tỉnh ban hành.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển (Có phụ lục đính kèm)

4. Hồ sơ đăng ký dự thi:

a) Sồ lượng hồ sơ: 02 bộ.

b) Thành phần hồ sơ:

– Đơn Đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng đấu giáp lai) được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng hoặc chứng thực;

– Bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển);

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình;

– Bản photo quyết định phê duyệt quy hoạch (nếu có);

– Báo cáo về tình hình chính trị hiện nay của bản thân được cấp ủy xác nhận.

5. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 14/9/2021 đến hết ngày 04/10/2021 (15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo).

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

* Lưu ý:

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường và để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, đề nghị thí sinh khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải tuân thủ nghiêm các quy tắc về phòng, chống dịch. Liên hệ trực tiếp công chức Phạm Thị Thu Hoài – chuyên viên Văn phòng Sở (số điện thoại 168.178) để nộp hồ sơ. Ngoài ra, thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2021).

Do một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp thiếu Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng hoặc chứng thực. Các thí sinh phải có trách nhiệm bổ sung đầy đủ hồ sơ trước khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

7. Thời gian tổ chức thi tuyển:

Thi viết kiến thức chung: Dự kiến trong tháng 11/2021.

Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng 12/2021.

Thời gian thi chính thức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có thông báo gửi đến thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển sau.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, tham gia đăng ký dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục điều kiện, tiêu chuẩn

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn