Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2021

02/12/2021

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, TDP 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: snnptnt.dienbien.gov.vn