Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

05/12/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: stnmt.thanhhoa.gov.vn