Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

27/03/2021

Ngày 23/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 48/TB-STNMT về việc tiếp nhận vào làm công chức.

Theo đó, số lượng tiếp nhận: 01 người.

Mã vị trí việc làm: VTVL 10.2.14 – Thanh tra; Mã ngạch: 04.025; tên ngạch: Thanh tra viên.

Yêu cầu trình độ đại học; chuyên ngành đào tạo Luật kinh tế.

Đối tượng tiếp nhận: Viên chức đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Hình thức tiếp nhận: Không qua thi tuyển.

Thời hạn nhận hồ sơ, từ ngày 23/3/2021 đến hết ngày 03/4/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm tiếp nhận nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ 01, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (điện thoại: 02093 878 902).

Thành phần hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008; bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn, bằng thạc sĩ (nếu có); các chứng chỉ bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên…; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

+ Đối với nhân sự có nguồn tuyển dụng là công chức sau đó được điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập cần thêm bản sao các quyết định: Quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương của công chức hoàn thành chế độ tập sự; quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

Đối với nguồn nhân sự có nguồn tuyển dụng là viên chức cần bản sao: Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức (nếu có), sau đó được cấp có thẩm quyền điều sang đơn vị sự nghiệp công lập thì photo quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn tin: backan.gov.vn