Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

27/04/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/04/2020 đến hết ngày 22/05/2020

– Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, Địa chỉ: 429 Trường Chinh, Ỷ La, Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào xem ảnh cỡ lớn)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn