Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

06/05/2020

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 799/KH-STTTT tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh năm 2020. 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

a/ Vị trí Truyền thông, số lượng: 01 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tiếng Anh.

b/ Vị trí Giám sát điều hành đô thị thông minh, số lượng: 03 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Luật hoặc Kinh tế.

c/ Vị trí Công nghệ thông tin, số lượng: 01 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Công nghệ thông tin; Có khả năng lập trình ứng dụng trên hệ điều hành Android hoặc iOS.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 04/06/2020.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, số 36 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế.

Điện thoại: 0234. 3896555.

*****Chi tiết cụ thể như sau:
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020
*****Tài liệu đính kèm: