Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

24/05/2023

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/05/2023 đến hết ngày 23/06/2023

– Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Số 36 Trần Phú, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: lamdong.gov.vn