Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022

06/04/2022

Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/04/2022 đến hết ngày 05/05/2022

– Địa điểm: Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sotuphap.thaibinh.gov.vn