Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021

01/12/2021

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 như sau:

I.  SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

Tổng số viên chức cần tuyển dụng năm 2021 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL: 19 chỉ tiêu, cụ thể:

Đoàn Nghệ thuật: 06 chỉ tiêu.

Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: 01 chỉ tiêu

Thư viện: 02 chỉ tiêu.

Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: 06 chỉ tiêu.

Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật: 02 chỉ tiêu.

Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: 02 chỉ tiêu.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

II.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

Những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển và nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

(Chứng chỉ: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT hoặc trình độ tương đương; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) đối với trình độ chuyên môn là cao đẳng, trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) đối với trình độ chuyên môn là đại học theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc trình độ tương đương hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, trừ vị trí việc làm giáo viên).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Thông qua hình thức xét tuyển, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi:

Thi phỏng vấn đối với các vị trí theo chức danh nghề nghiệp: Biên tập viên; Thư viện viên; Kiểm nghiệm viên cây trồng; Điều tra viên tài nguyên môi trường.

Thi thực hành đối với các vị trí theo chức danh nghề nghiệp: Diễn viên (gồm ca, múa, nhạc công); Hướng dẫn viên; Huấn luyện viên; Giáo viên.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi:

Thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thi thực hành: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển (do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định).

2.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định mục III thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b mục 2.1 nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển, theo thứ tự như sau:

+Nếu điểm vòng 2 của các thí sinh bằng nhau, thì xét điểm học tập của các thí sinh (tính theo thang điểm 10), thí sinh nào có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển (điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập).

+ Nếu điểm học tập của các thí sinh bằng nhau, thì xét điểm tốt nghiệp của các thí sinh (tính theo thang điểm 10), thí sinh nào có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển (điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn).

+ Trường hợp thí sinh được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.

Nếu điểm tốt nghiệp của các thí sinh bằng nhau, thì quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số ít người (Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô);

+ Thí sinh là nữ.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V.  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm Thông báo tuyển dụng) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm tại 01 (một) đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức; nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ kết quả học tập, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2.  Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a)  Thời gian

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2021 (trong giờ hành chính).

b)  Địa điểm

Nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng (số 047, đường Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) hoặc qua đường bưu điện.

c)   Lưu ý

Để Hội đồng tuyển dụng thuận lợi trong việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, kết quả thi cho thí sinh, ngoài Phiếu đăng ký dự tuyển, đề nghị người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và 03 phong bì có dán tem được cho vào 01 túi hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

Hội đồng tuyển dụng thông báo cụ thể thời gian, địa điểm thi.

3. Phí dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thí sinh dự tuyển nộp phí dự tuyển theo quy định.

Trên cơ sở tổng hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển của thí sinh, Sở VHTTDL thông báo mức thu phí và tổ chức thu phí theo quy định, đồng thời tổng hợp tiền thu phí dự tuyển báo cáo Hội đồng tuyển dụng theo quy định.

Trên đây là nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng năm 2021.

Những phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở VHTTDL (ĐT 02063.954.138) để được giải đáp và hướng dẫn.

Nội dung thông báo này được niêm yết công khai tại Sở VHTTDL và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở VHTTDL tỉnh, địa chỉ: http://sovhtt.caobang.gov.vn./.

***** Kế hoạch tuyển dụng:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VHTTDL đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được nhu cầu công việc.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm tại đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt của các đơn vị; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển; số lượng người làm việc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của lĩnh vực cần tuyển.

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC

Số lượng biên chế viên chức được giao năm 2021, tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: 218 biên chế.

Số lượng biên chế có mặt tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: 189 biên chế.

Số lượng biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chưa sử dụng: 29 biên chế.

III. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

Tổng số viên chức cần tuyển dụng năm 2021 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL: 19 chỉ tiêu, cụ thể:

Đoàn Nghệ thuật: 06 chỉ tiêu.

Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: 01 chỉ tiêu.

Thư viện: 02 chỉ tiêu.

Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: 06 chỉ tiêu.

Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật: 02 chỉ tiêu.

Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: 02 chỉ tiêu.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

IV.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

Những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển và nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL.

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Đủ 18 tuổi trở lên;

Có đơn đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

(Chứng chỉ: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT hoặc trình độ tương đương; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) đối với trình độ chuyên môn là cao đẳng, trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) đối với trình độ chuyên môn là đại học theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc trình độ tương đương hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số), trừ vị trí việc làm giáo viên.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

V.  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm Thông báo tuyển dụng) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm tại 01 (một) đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức; nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ kết quả học tập, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp

2.  Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

VI.  ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng

VII. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi:

Thi phỏng vấn đối với các vị trí: Tuyên truyền cổ động triển lãm; Tuyên truyền và phát hành phim; Biên tập viên; Thư viện viên; Kỹ sư nông nghiệp; Điều tra viên tài nguyên môi trường.

Thi thực hành đối với các vị trí: Diễn viên ca; Diễn viên múa; Diễn viên nhạc công; Hướng dẫn viên; Huấn luyện viên; Giáo viên.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi:

Thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thi thực hành: căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển (do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định).

2.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định mục V kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b mục 2.1 nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển, theo thứ tự như sau:

Nếu điểm vòng 2 của các thí sinh bằng nhau, thì xét điểm học tập của các thí sinh (tính theo thang điểm 10), thí sinh nào có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển (điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập).

Nếu điểm học tập của các thí sinh bằng nhau, thì xét điểm tốt nghiệp của các thí sinh (tính theo thang điểm 10), thí sinh nào có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển (điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn).

Trường hợp thí sinh được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.

Nếu điểm tốt nghiệp của các thí sinh bằng nhau, thì quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số ít người (Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô);

+ Thí sinh là nữ.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VIII.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN; PHÍ DỰ TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian: Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo (Sở VHTTDL thông báo cụ thể).

Địa điểm: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở VHTTDL Du lịch tỉnh Cao Bằng (số 047, đường Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng thông báo cụ thể thời gian, địa điểm.

3. Phí dự tuyển

Thí sinh dự tuyển nộp phí dự tuyển theo quy định.

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên cơ sở tổng hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển, Sở VHTTDL thông báo mức thu phí và tổ chức thu phí theo quy định, đồng thời tổng hợp tiền thu phí dự tuyển báo cáo Hội đồng tuyển dụng theo quy định.

IX.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức trên trang thông tin điện tử của Sở

Thực hiện quy trình tổ chức tuyển dụng viên chức ngành VHTTDL năm 2021, gồm:

+Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành VHTTDL và thành lập Ban Giám sát theo Điều 36, Thông tư số 06/2020/TT-BNV;

+ Quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi;

+ Thực hiện các quy trình khác theo quy định.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi: Địa điểm tổ chức thi, chấm thi,…

+ Tổ chức thu phí dự tuyển và tham mưu sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức kỳ thi theo quy định.

2.  Hội đồng tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành VHTTDL do Giám đốc Sở VHTTDL quyết định thành lập, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Tổ in sao; Ban Kiểm tra sát hạch, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Tổ thư ký giúp việc (nếu cần);

Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;

Thông báo cho người dự thi về kế hoạch tổ chức thi; nội dung thi; các môn thi; hình thức thi; thời gian thi; địa điểm thi; khai mạc kỳ thi; thời gian tổ chức các ngày thi,…

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung tổ chức thi như: Danh mục tài liệu, đề thi, chấm thi,..

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi: Địa điểm tổ chức thi, chấm thi,…

Tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý có thẩm quyền tuyển dụng viên chức về kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập Sở VHTTDL;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển.

3.  Sở Nội vụ

Phối hợp, theo dõi và hướng dẫn Sở VHTTDL thực hiện quy trình tuyển dụng, tham gia giám sát công tác tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

Phê duyệt xếp lương đối với người trúng tuyển viên chức ngành VHTTDL sau khi có Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng của cấp có thẩm quyền.

4.  Công ty điện lực Cao Bằng

Chỉ đạo Điện lực thành phố Cao Bằng đảm bảo nguồn điện lưới thông suốt trong ngày diễn ra kỳ thi. (Sở VHTTDL gửi văn bản thông báo thời gian cụ thể, địa điểm tổ chức thi).

5.  Công an tỉnh

Đảm bảo công tác an ninh trật tự để Hội đồng tuyển dụng Sở VHTTDL hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển dụng viên chức theo kế hoạch. (Sở VHTTDL thông báo thời gian cử công an bảo vệ kỳ thi).

6.  Sở Y tế

Phối hợp với Sở VHTTDL cử công chức, viên chức tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong quá trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập Sở VHTTDL. (Sở VHTTDL thông báo thời gian cụ thể).

7.  Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn khi được Hội đồng tuyển dụng viên chức giao nhiệm vụ như: Cử công chức, viên chức tham gia các Ban, Tổ giúp việc Hội đồng; tham mưu danh mục tài liệu phục vụ công tác xét tuyển; thực hành chuyên ngành và cơ sở vật chất phục vụ công tác xét tuyển.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở VHTTDL. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, liên hệ phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở VHTTDL (ĐT 02063.954.138) để xem xét, giải quyết.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: sovhtt.caobang.gov.vn