Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

01/07/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021

– Địa điểm: văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, số 139A, đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sovhttdl.tayninh.gov.vn