Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022

07/09/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/09/2022 đến hết ngày 06/10/2022

– Địa điểm: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.baotravinh.vn