Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh thời gian nhận Phiếu ĐKDT viên chức năm 2022

29/07/2022

Căn cứ Văn bản số 727/SNV-CCVC ngày 27/7/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2022;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức năm 2022 theo Thông báo số 622/TB- SVHTTDL ngày 29/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Đến hết ngày 31/7/2022.
2. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
3. Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Dư Thị Hằng, số điện thoại liên hệ: 098 2842 076.
4. Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo. Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang theo quy định.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

>>>>> Xem thêm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022