Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

06/11/2021

Ngày 05/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 2148/SXD-VP về việc thông báo Tuyển dụng công chức và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

Thực hiện Kế hoạch 715/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021; Thông báo số 75/TB-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Sở Xây dựng thông báo công khai chỉ tiêu tuyển dụng, phân công công chức tiếp nhận hồ sơ, như sau:

– Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Thanh tra Sở.

– Ngành đào tạo: Luật, Thanh tra, Xây dựng (Công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi); Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Đô thị; Vật liệu xây dựng; Máy xây dựng; Kinh tế xây dựng; Hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị.

– Người tiếp nhận hồ sơ: Mai Văn Việt, chuyên viên Văn phòng, số điện thoại liện hệ 0915244848.

Sở Xây dựng báo cáo để Sở Nội vụ được biết và tổng hợp theo quy định.

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: sxd.daknong.gov.vn