Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021

17/12/2021

Căn cứ Kế hoạch số 3606/KH-SXD ngày 15/11/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc Thi tuyển công chức Sở Xây dựng năm 2021. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo như sau:

1. Nhu cầu và chỉ tiêu chuyển dụng: 01 công chức vào 01 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

     TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Trình độ

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ (Ngành/ Chuyên ngành)

Công chức

01

1

Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển

đô thị

01

Đại học

Kỹ sư chuyên ngành cấp,

thoát nước

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

* Lưu ý:

– Thí sinh cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển thí sinh có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của thí sinh sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng.

– Hồ sơ dự thi phải sạch sẽ, đầy đủ, không được tẩy xóa.

4. Nội dung và hình thức thi tuyển

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 03 phần: Phần I – Kiến thức chung (60 phút), Phần II – Ngoại ngữ tiếng Anh (30 phút), Phần III – Tin học (30 phút);

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi viết (180 phút, không kể thời gian chép đề). Nội dung thi kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng, điều kiện miễn thi một số môn, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức: Theo quy định hiện hành về tuyển dụng công chức.

6. Lệ phí dự thi: Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức. Mức phí: 500.000đ /thí sinh (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

7. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 30 ngày: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 11/01/2022 (trong giờ hành chính).

– Nơi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 02, đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại thường trực 02083855411.

Nguồn tin: soxd.thainguyen.gov.vn