Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

03/02/2023

Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Y tế quận Hải An năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/02/2023 đến 17 giờ ngày 03/03/2023

– Địa điểm:Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin:soytehaiphong.gov.vn