Sở Y tế tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

30/12/2021

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 109 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: trungtamytedakglong.vn