Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2022

22/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-SYT ngày 30/11/2022 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng
Tổng số nhu cầu tuyển dụng năm 2022 là 237 chỉ tiêu. Vị trí, đơn vị, trình độ chuyên môn cần tuyển dụng cụ thể: Có phụ lục kèm theo.
II. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng.
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm cần tuyển;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Các đối tượng ưu tiên
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào
kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
2
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
* Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. Đối tượng, nội dung và hình thức tuyển dụng, xác định người trúng tuyển.
1. Đối tượng tuyển dụng:
– Là những người đã tốt nghiệp các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, sau đại học (bao gồm cả sinh viên cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng) trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
2. Hình thức, nội dung tuyển dụng:
a. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo phương thức cạnh tranh.
b. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2:
+ Hình thức: Phỏng vấn
+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn ở vòng 2 này phải phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian: phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh tham dự có không quá 15 phút chuẩn bị);
+ Thang điểm: 100 điểm.
3. Xác định người trúng tuyển:
a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quảxét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
d. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn vòng 2.
IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
1. Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên website ngành y tế và niêm yết tại các đơn vị y tế có nhu cầu tuyển dụng.
2. Địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) về Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp phiếu đăng ký vào 02 vị
trí trở lên hoặc khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng và sẽ không được tham gia kỳ tuyển dụng lần sau.
Lưu ý: Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ các vị trí đăng ký dự tuyển phù hợp và viết đúng đủ thông tin, ngành nghề, trình độ, đơn vị dự tuyển…, tránh tẩy xóa và ghi sai.
3. Lệ phí xét tuyển: Mức thu lệ phí dự tuyển thực hiện theo quy định hiện hành. Thí sinh nộp lệ phí tuyển dụng tại Hội đồng tuyển dụng Sở Y tế (qua Sở Y tế).
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế niêm yết Kế hoạch, thông báo nhu cầu tuyển dụng của Sở Y tế tại trụ sở làm việc của đơn vị.
Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 để các thí sinh có nhu cầu tiến hành đăng ký và các đơn vị trực thuộc biết triển khai thực hiện.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: syt.daknong.gov.vn