Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020

25/03/2020

Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/03/2020 đến hết ngày 24/04/2020

– Địa điểm: Hội trường Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: soytedienbien.gov.vn