Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

04/11/2020

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 551 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/11/2020 đến hết ngày 04/12/2020

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế Gia Lai, số 09 Trần Hưng Đạo,thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.gialai.gov.vn