Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

09/09/2020

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 555 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ: Sẽ có thông báo sau

*****Thông báo chi tiết như sau:

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: syt.gialai.gov.vn