Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022

11/05/2022

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 08/6/2022

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế Tuyên Quang, Số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn