Sở Y tế TP.Đà Nẵng tuyển dụng bác sĩ năm 2020

22/09/2020

Qua thời gian hơn 10 năm thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận sự đóng góp rất đáng kể của nguồn nhân lực chuyên môn y tế trong nước và nước ngoài đối với sự phát triển chuyên môn của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng. Trong số đó hiện đã có rất nhiều bác sĩ đang đảm nhận các vị trí quan trọng, vị trí lãnh đạo/quản lý tại các bệnh viện, các Trung tâm y tế quận huyện, Sở Y tế…

Trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng dự kiến cuối năm 2020 sẽ tổ chức tuyển dụng 14 bác sĩ theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và sẽ tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các Trường Đại học Y khoa, các đơn vị, cán bộ y tế, các sinh viên y khoa năm cuối và sinh viên vừa tốt nghiệp Bác sĩ năm 2020 được biết và tham gia đăng ký.

Thông tin liên quan như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng kết hợp với chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao: 14 bác sĩ làm việc tại các bệnh viện, trung tâm y tế sau đây:

Sở Y tế TP.Đà Nẵng tuyển dụng bác sĩ năm 2020 Sở Y tế TP.Đà Nẵng tuyển dụng bác sĩ năm 2020

2. Đối tượng dự tuyển

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức kết hợp với chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND.

a) Điều kiện chung

– Có lý lịch rõ ràng, có nguyện vọng và cam kết làm việc có thời hạn cho thành phố theo quy định.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Không quá 40 (bốn mươi) tuổi.

– Trình độ chuyên môn: đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ:

+ Trình độ đại học: tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa loại giỏi trở lên, hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo ngành y trong nước (không bao gồm trường hợp đào tạo từ Y sĩ lên Bác sĩ).

+ Trình độ sau đại học: tốt nghiệp thạc sĩ, bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II ngành y khoa loại khá trở lên, hệ chính quy hoặc tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại các cơ sở đào tạo trong nước; đồng thời phải tốt nghiệp đại học (Bác sĩ đa khoa) loại khá trở lên, hệ chính quy.

– Đạt một trong các chuẩn về ngoại ngữ:

+ Có trình độ tiếng Anh TOEIC đạt điểm từ 550 hoặc IELTS đạt từ 5.0 trở lên (tương đương trình độ B2 bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Nam);

+ Có trình độ tiếng Pháp TCF đạt điểm từ 350 (tương đương) trở lên;

+ Trình độ ngoại ngữ khác đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần thu hút.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

b. Điều kiện cụ thể:

Sở Y tế TP.Đà Nẵng tuyển dụng bác sĩ năm 2020 Sở Y tế TP.Đà Nẵng tuyển dụng bác sĩ năm 2020

II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KẾT HỢP VỚI THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

1. Chính sách ưu đãi

a. Được hưởng đầy đủ các chế độ về tiền lương, chế độ bảo hiểm, chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Được hưởng kinh phí hỗ trợ ban đầu, cụ thể như sau:

– Trình độ đại học: 80 lần mức lương cơ sở;

– Trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I): 120 lần mức lương cơ sở.

– Trình độ sau đại học (Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II): 200 lần mức lương cơ sở.

c. Nguyên tắc thực hiện việc hỗ trợ kinh phí

– Hỗ trợ 50 kinh phí nêu tại điểm b khoảnnày ngay sau khi người được thu hút nhận công tác;

– Hỗ trợ 50 kinh phí còn lại sau 02 năm công tác trên cơ sở kết quả xếp loại chất lượng viên chức hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trường hợp người được thu hút có 01 năm bị xếp loại chất lượng không đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trừ các trường hợp có lý do chính đáng như nghỉ thai sản, đau ốmhoặc có lý do khác được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận) thìkhông được nhận khoản hỗ trợ 50 kinh phí còn lại và bị xử lý vi phạm hợp đồng thu hútvà đền bù chi phí theo quy định tại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND.

d) Được xem xét, tạo điều kiện tham gia đào tạo bậc cao hơn theo quy định.

đ) Sau khi nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng, những trường hợp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở thìđược ưu tiên xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc được hỗ trợ trong việc tiến hành thủ tục xin vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10 – 15 năm để mua nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước vàUBND thành phố Đà Nẵng.

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ

a. Trách nhiệm và nghĩa vụ về việc nhận công tác

– Sau khi được cấp có thẩm quyền thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên và các hồ sơ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng trong thời hạn theo thông báo.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, người được tuyển dụng phải có trách nhiệm ký kết hợp đồng thu hút với đơn vị sự nghiệp theo quy định.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, người được tuyển dụng phải – có trách nhiệm đến ký kết hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp theo quy định.

– Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển viên chức phải đến nhận việc.

– Trường hợp người được thu hút đến nhận công tác chậm hơn thời gian quy định phải có đơn báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Y tế và Sở Nội vụ.

– Trường hợp người được tiếp nhận thu hút không đến nhận công tác theo thời gian quy định nhưng không có văn bản báo cáo lý do chính đáng hoặc quá thời gian được phép cho gia hạn; có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ dự tuyển, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Y tế báo cáo cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng thu hút đã ký kết.

b) Trách nhiệm và nghĩa vụ trong thời gian làm việc cho thành phố

– Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

– Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị chủ quản và của cơ quan có thẩm quyền.

– Không tham gia các thỏa thuận hoặc giao dịch khác gây ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thu hút.

– Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền những thay đổi liên quan đến thông tin của người được thu hút ghi trong hợp đồng thu hút.

– Có nghĩa vụ làm việc cho thành phố và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 05 (năm) năm liên tục tính từ ngày ký kết hợp đồng làm việc và hằng năm phải đạt kết quả xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trừ các trường hợp có lý do chính đáng như nghỉ thai sản, đau ốm, đi đào tạo dài hạn…); trong đó, thời gian làm việc cho thành phố không bao gồm:

+ Thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc cho thành phố theo cam kết hoặc hợp đồng khác;

+ Thời gian người được thu hút được thành phố hoặc cơ quan, đơn vị chủ quản cho phép tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung từ 01 tháng trở lên trong quá trình làm việc cho thành phố theo cam kết.

3. Xử lý vi phạm và đền bù chi phí

a) Các trường hợp vi phạm

– Không thực hiện một trong các nghĩa vụ và trách nhiệm tại điểm b khoản 2 Mục này;

– Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cơ quan, đơn vị chủ quản xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc hoặc sa thải theo quy định trong thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố.

b) Xử lý vi phạm đối với người được thu hút

– Bị buộc chấm dứt tất cả quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1 Mục này và có trách nhiệm liên đới cùng người bảo lãnh tài chính (nếu có) chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí hỗ trợ ban đầu theo quy định tại tiết 2 điểm này.

– Mức bồi hoàn chi phí hỗ trợ ban đầu được tính theo công thức sau:

S = (F/T1) x (T1 – T2)

Trong đó:

S là chi phí bồi hoàn;

F là kinh phí hỗ trợ ban đầu được cấp cho người được thu hút nêu tại điểm b khoản 1 Mục này;

T1 là số tháng làm việc cho thành phố theo quy định tại tiết 5 điểm b khoản 2 Mục này;

T2 là số tháng đã làm việc tại các cơ quan của thành phố theo sự phân công của cấp có thẩm quyền sau khi được thu hút (được tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên).

c) Thời hạn bồi hoàn

– Thời hạn bồi hoàn kinh phí cho thành phố tối đa là 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày người được thu hút nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

d) Sau thời hạn bồi hoàn quy định tại điểm c khoản này, trường hợp người được thu hút không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí nêu trên thì:

– Cơ quan, đơn vị ký kết hợp đồng thu hút khởi kiện ra Tòa án nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật;

– Người được thu hút phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn. Nếu Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì người được thu hút phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Phương án đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, Sở Y tế đang tiến hành xây dựng Kế hoạch tuyển dụng gửi Sở Nội vụ phê duyệt.

Dự kiến Sở Y tế sẽ thông báo chính thức, thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Bác sĩ trên trang web của Sở Y tế Đà Nẵng, các đơn vị trực thuộc và các phương tiện thông tin đại chúng vào giữa tháng 10/2020 và tổ chức xét tuyển vào tháng 12/2020.

Các đơn vị, cá nhân cần làm rõ thông tin, liên hệ:

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Đà Nẵng, số điện thoại: 0236 3821122.

Nguyễn Thị Toàn, Phó Trưởng phòng TCCB, điện thoại: 0905374188.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đăng ký dự tuyển của các cá nhân./.

Nguồn tin: soyte.danang.gov.vn