Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre tuyển dụng viên chức thư viện năm 2020

27/10/2020

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chức thư viện như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 02 người.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển: 01 vị trí (Nghiệp vụ Thư viện).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Những người dự tuyển phải đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời của người dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật; và từ đủ 18 tuổi trở lên (trong độ tuổi lao động).

– Có phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Trình độ chuyên môn: Có bằng cử nhân chuyên ngành Thư viện; Công nghệ thông tin (riêng đối với người có bằng cử nhân công nghệ thông tin phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp).

– Trình độ Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương trở lên) theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ A2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, được quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ B trở lên (cấp trước ngày Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2020).

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 26/11/2020.

– Địa điểm tiếp nhận: Ứng viên nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre (số 109/1, đường 30 tháng 4, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Điện thoại 02753.816.620 gặp Cô Sang. Hoặc gửi qua đường bưu điện (hồ sơ gửi qua đường bưu điện tính theo dấu bưu điện).

Nguồn tin: thuvienbentre.gov.vn