Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

30/06/2021

THÔNG BÁO THI TUYỂN CHỨC DANH  LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC VĂN PHÒNG TỈNH ỦY NĂM 2021

I- VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN

1. Thi tuyển 05 vị trí Trưởng phòng và tương đương, gồm:

– Trưởng phòng Tổng hợp.

– Trưởng phòng Hành chính – Cơ yếu.

– Trưởng phòng Lưu trữ.

– Trưởng phòng Quản trị.

– Giám đốc Trung tâm CNTT.

2. Thi tuyển 02 vị trí Phó Trưởng phòng, gồm: 

– Phó Trưởng phòng Quản trị: 02 vị trí.

II- ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

– Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

– Cán bộ, công chức không công tác tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

– Cán bộ, công chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

– Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm lần đầu, nói chung còn 10 năm công tác (ít nhất cũng đủ 5 năm công tác).

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– 03 năm liên tục (tính đến thời điểm thi tuyển) được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh có nhu cầu bổ nhiệm.

– Trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

– Quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực dự tuyển.

3. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn xin đăng ký dự tuyển.

– Bản khai lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức xác nhận.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

III- HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

2. Thi trình bày Đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi trình bày Đề án là: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.

IV- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ THI

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Kể từ ngày 25/6/2021 đến ngày 15/7/2021.

2. Địa điểm: Hồ sơ gửi trực tiếp tại phòng Hành chính – Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy; số 198, Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính – Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy. Số điện thoại: 080.64122 hoặc 080.64124.

4. Thời gian, địa điểm thi: Sẽ có thông báo sau.

Nguồn tin: www.baobariavungtau.com.vn