Tỉnh ủy Hà Nam tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

17/01/2022

Ngày 12/01/2022, Hội Đồng Tuyển dụng công chức, viên chức ban hành Thông báo số 01-TB/HĐ về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Hà Nam năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 144 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2022 đến hết ngày 21/02/2022

– Địa điểm: Tại cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Địa điểm tiếp nhận PĐKDT

Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký xét tuyển

>>>>> Xem thêm: Tỉnh ủy Hà Nam ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

Nguồn tin: hanam.gov.vn