Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

23/09/2021

Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/09/2021 đến hết ngày 13/10/2021

– Địa điểm: Các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng hoặc Ban tổ chức Tỉnh ủy.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn