Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020

24/11/2020

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 10/12/2020

– Địa điểm: phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 539 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020

Nguồn tin: bariavungtau.toaan.gov.vn