Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức – Ngạch Thư ký viên năm 2022

23/08/2022

Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức – Ngạch Thư ký viên năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 12/09/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Sơ yếu lý lịch

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bentre.toaan.gov.vn