Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyển chọn Hòa giả viên năm 2020

24/11/2020

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyển chọn Hòa giả viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 08/12/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định,  01 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyển chọn Hòa giả viên năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyển chọn Hòa giả viên năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyển chọn Hòa giả viên năm 2020

Nguồn tin: binhdinh.toaan.gov.vn