Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020

14/12/2020

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày 14/12/2020

– Địa điểm: Phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, số 16 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020

Nguồn tin: binhthuan.toaan.gov.vn