Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

13/11/2020

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-TĐTNXP-TH ngày 10 tháng 11 năm 2020 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020; Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình thông báo một số nội dung về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Vị trí tuyển dụng, điều kiện đăng ký, thành phần hồ sơ, nội dung xét tuyển, trình độ chuyên môn của đối tượng dự xét tuyển được niêm yết công khai tại Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế. Số 46, đường Hai Bà Trưng, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Kể từ ngày 13/11/2020 đến ngày 14/12/2020; (thời gian thu nhận hồ sơ dự xét tuyển: buổi sáng: 7h30-11h; buổi chiều 13h30-17h00 trong các ngày làm việc, riêng ngày 14/12/2020 nhận hồ sơ đến 16h00).

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình. Số 46, đường Hai Bà Trưng, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

5. Mọi chi tiết, thủ tục nộp hồ sơ dự xét tuyển xin liên hệ phòng Tổng hợp, Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 02323 851257 (gặp đồng chí Trần Thị Bé).

Lưu ý: Người dự tuyển trực tiếp đến đăng ký, nộp hồ sơ, không trả lại hồ sơ dự tuyển.

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn