Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

14/04/2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-UBND, ngày 23/3/2020 của UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trạm Cung Cấp Nước năm 2020.

Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại đơn vị năm 2020, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 (một) chỉ tiêu: Nhân viên kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa đường ống nước; bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị bơm và giếng khoan (thuộc Tổ Kỹ thuật – Sản xuất). (kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên:

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Về đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận hoặc theo đường bưu chính. Để thuận tiện cho công tác xét tuyển, người dự tuyển nộp bổ sung các thành phần kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển, cụ thể:

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– 02 ảnh cá nhân (04cm x 06cm).

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo không công nhận kết quả tuyển dụng theo quy định.

5. Nội dung, hình thức xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng sau:

– Vòng 1: Kiểm tra đầu tiên, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu dăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 (theo quy định tại Khoản 5, Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

– Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

7. Lệ phí xét tuyển: Thu 500.000 đồng/người (chỉ thu lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn). 

8. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 02/5/2020 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

– Địa điểm: Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, Khu 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

– Thời gian: Vòng 2 (phỏng vấn hoặc thực hành) được tổ chức vào tháng 5/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

– Địa điểm: Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, Khu 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự xét tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, Khu 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3830.808 (gặp bà Lưu Thị Phương Quỳnh) để được hướng dẫn.

Giao Tổ Hành chính – Kế hoạch niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Trạm Cung Cấp Nước kính gửi UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh BR-VT, Trung tâm công báo tin học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Ban Điều hành 09 Khu dân cư quan tâm, hỗ trợ công tác thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung tại Thông báo này./.

*****Bảng nhu cầu chi tiết (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục các chế độ chính sách

Nguồn tin: condao.baria-vungtau.gov.vn