Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020

19/11/2020

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và phỏng vấn

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/11/2020 đến hết ngày 20/12/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh, số 478A đường Mậu Thân, khóm 3 phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020

Nguồn tin: tnmttravinh.gov.vn