Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

17/11/2020

Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 16/12/2020

– Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 21 Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: sotuphap.hoabinh.gov.vn