Trung tâm Festival Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

15/05/2020

Trung tâm Festival Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/05/2020 đến hết 17h00 ngày 12/06/2020, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Trung tâm Festival Huế, 01 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Festival Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Festival Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Festival Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Festival Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: huefestival.com