Trung tâm GDNN – GDTX Quận 11, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

31/07/2020

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 11, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 31/07/2020 đến hết ngày 30/08/2020

– Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 11

Địa chỉ: số 33, đường 52, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: 028 38 641 4000

*****Thông báo chi tiết như sau:

Trung tâm GDNN – GDTX Quận 11, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm GDNN – GDTX Quận 11, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm GDNN – GDTX Quận 11, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm GDNN – GDTX Quận 11, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm GDNN – GDTX Quận 11, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: quan11.hochiminhcity.gov.vn